ANUNŢ

SC DIABAS BATA SRL cu sediul în (Timisoara, str. Cheveresului prelungire nr.53, telefon 0256222243, Fax: 0256222244), doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din (localitatea Bata, FN), unde se
desfăşoară activităţile/activitatea de ,,Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei – 0811”, în scopul producției și comercializării, având ca principale faze ale
procesului tehnologic următoarele: lucrări miniere de deschidere, lucrări miniere de pregătire, lucrări miniere de exploatare, lucrări de prelucrare și comercializare.
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
Apă: separator de hidracarburi
Aer: sistem umectare stații de procesare agregate, sistem umectare căi de circulație
Sol: platforme betonate
Gestiunea deşeurilor: pubele pentru colectarea deșeurilor
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996,
în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

Data
13.01.2020

 Intocmit
Ing. Tihanov Daniel